• SEMUA
  • KERJA RENTANGAN KABEL BAWAH TANAH
  • SESALUR ATAS VOLTAN RENDAH & SERVIS
  • PEMASANGAN DAN PEMBAIKAN LAMPU AWAM
  • PEMASANGAN DAN PENYELENGARAAN AIRCOND
  • PENGURUSAN FASILITI BANGUNAN
  • KERJA PEMBINAAN DAN PENYELENGARAAN SIVIL
  • MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN CLEANER & GARDENER
  • SEWAAN KENDERAAN SEKITAR PERAK
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case